फोटो फिचर

सम्पूर्ण प्रेमीहरुको प्रेम तस्वीरमा झैं फक्रिरहोस् ।।

-नेपाली पोष्ट

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *